תקנון טניס

תקנון זה אינו גורע מהוראות התקנון הכללי

 1. העלייה על מגרשי הטניס מותרת רק בבגדי ספורט ונעלי ספורט.
 2. ציבור השחקנים ישמור על שלימות הרשתות והמגרשים ועל נקיון המגרשים.
 3. בימי גשם, או כאשר המגרשים רטובים – המשחק במגרשים אסור. חובת המזמין לבטל את הרישום באפליקציה.
 4. אסור להכניס דברי מאכל ומשקאות (למעט מים) לשטח המגרשים.
 5. משך הפעילות במגרש הטניס הינו 60 דקות ליחידים או זוגות! ניתן להמשיך ולשחק בו , רק בתנאי שהמגרש לא הוזמן ע"י שחקנים אחרים.
 6. שעת המשחק האחרונה ביום הינה בת 50 דקות
 7. שחקן יאבד את זכותו למגרש שהזמין באם ישחק בשעה שלפניה או חלקה של השעה
 8. איחור של 15 דקות למשחק , מבטל את הזכות לשימוש במגרש ויוכלו לשחק בו שחקנים הממתינים בו עד לתום 60 דקות ההזמנה.
 9. שחקן המזמין מגרש חייב להיות נוכח בשעה הנקובה. במידה ולא יופיע הוא אינו רשאי להעביר את המגרש למישהו אחר ויוכלו לשחק בו שחקנים הממתינים בו עד לתום 60 דקות ההזמנה.
 10. שחקן המזמין מגרש ולא הגיע לשחק בשעה הנקובה, מחוייב בביטול ההזמנה עד כ-120 דקות לפני מועד התחלת המשחק. במידה ולא מתבצע ביטול, המערכת תחסום באופן אוטומטי אפשרות להזמנת מגרשים למשך שבועיים, עבור כל חברי המנוי.
 11. מגרשים 2+3 בימי שישי/ערב חג מ – 12:00 ושבת/חג עד 12:00 בעדיפות לזוגות בלבד, אם המגרשים פנויים רשאים לשחק בהם יחידים.
 12. האימון על הקיר במגרש 5, אפשרי רק אם המגרש פנוי.
 13. שיעורי טניס במרכז הנופש, ניתנים רק על ידי המאמן המועסק ע"י המרכז.
 14. במידה ויש חילוקי דעות בין השחקנים , מרכז הנופש יהיה הבורר וקביעתו תחייב את שני הצדדים.