תקנון בריכות

חבר הנכנס לשטח הבריכה, יתנהג בהתאם להוראות המתפרסמות על ידי הנהלת המרכז. שמירה קפדנית על כללי המשמעת בבריכה היא הכרח בטיחותי ראשון במעלה.
תקנון זה אינו גורע מהוראות התקנון הכללי.

עיקרי ההוראות כדלהן:

 1. להישמע להוראות המצילים או לעוזרי המצילים, סדרנים וכן עובדי המרכז.
 2. הכניסה לשטח המרוצף והמגודר סביב הבריכה ובמים, אך ורק בבגד-ים. הכניסה בנעליים או מכנסיים קצרים או אחרים, אסורה בהחלט!!! .
 3. הכניסה לשטח הבריכה רק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה הקבועות.
 4. לפני הכניסה לשטח הבריכה חובה להתקלח.
 5. בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע ים.
 6. איזור בבריכה המסומן (באמצעות מסלול או שלט) כאיזור שחיה לכיוון אחד, הוא איזור המיועד לשחיה בלבד. באיזור זה אין קופצים, או נחים על שפת הבריכה, על מנת לא להפריע לשוחים.
 7. אין להכניס מזון או משקה מכל סוג שהוא לשטח הבריכה וכן אסור לעשן בשטח הבריכה.
 8. הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה אסורים בהחלט!!!
 9. התזת מים, שימוש באקדחי מים, גלגלי הצלה, סירות, כדורים, אסורים בהחלט!!!
 10. בבריכה יתקיימו מדי פעם או באופן מתמיד, אימוני שחיה ושיעורי שחיה. כמו כן תתקיימנה מדי פעם תחרויות שחיה ועל קיום תחרויות אלו תודיע הנהלת המרכז לחברים מראש.
 11. הנהלת המרכז רשאית לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכת השחיה.
 12. הנהלת המרכז רשאית לסגור את בריכת השחיה לצרכי שיפוצים ותיקונים ותודיע על כך לחברים מראש.
 13. הרחצה בבריכת הקיץ ובבריכה המקורה מותרת מגיל 3 שנים ומעלה.
 14.  הורי ילד שגילו עד שש שנים או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחיה, לפי הענין, למעט בעת שהמושגח לומד שחיה בהשגחת מורה לשחיה.