תקציר ידיעות ונהלים

כרטיסי מנוי

 • חובה להציג כרטיס מנוי בכניסה לצורך ביטוח.
 • כרטיסי המנוי הינם רב-שנתיים והם מחודשים אוטומטית עם חידוש ההרשמה.
 • במידה ואבד כרטיס המנוי - פנה למשרד. הנפקת כרטיס חדש כרוכה בתשלום.

אורחים

 • החברים רשאים לרכוש לאורחיהם כרטיס כניסה חד פעמי.
 • כל אורח, כולל תינוקות מגיל שנה חייבים בכרטיס. שהיית האורחים מוגבלת לבריכות ולמדשאות בלבד.
 • אין האורחים רשאים להיכנס לחדר הכושר ולשאר המתקנים ולהשתתף בפעילויות המתקיימות במרכז.
 • האורחים רשאים להיכנס בלווי מנוי בלבד !!!

גניבות/אבידות

 • אין הנהלת המרכז אחראית לגניבה, לאובדן או נזק כלשהוא לרכוש המנויים.
 • אין תחליף לשמירה אישית על החפצים.
 • אנא הימנעו מלהגיע למרכז עם חפצים יקרי-ערך.
 • המקום מצולם 24 שעות.

סגירת מקלחות בסופו של יום

 • בחדר הכושר - 30 דקות לפני מועד סגירת המרכז.
 • מקלחות כלליות - 15 דקות לפני מועד סגירת המרכז.
 • סאונות - 30 דקות לפני מועד סגירת המרכז.

דמי רישום

דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של הפסקת חברות בכל צורה שהיא בין אם החבר עזב מרצונו או שהורחק עקב בעיות משמעת.

פרסום- חל איסור מוחלט לפרסם בשטח המרכז הודעות מכל סוג שהוא ללא אישור מנהל המרכז.

מחליקים למיניהם

חל איסור מוחלט לנוע בשטח המרכז במחליקים למיניהם: רולר-בלייד, סקייט בורד, גלגליות, אופניים, קורקינט.

דברי מאכל

חל איסור על הכנסת כלי זכוכית לשטח המרכז ובריכות השחייה. פיצוחים למיניהם אסורים בכל שטח המרכז.

בעלי-חיים

אין להכניס בעלי חיים לשטח המרכז.

חל איסור מוחלט על עישון בכל שטח המרכז

הנגשה

מרכז הנופש מונגש:

 • מלתחות נכים
 • שבילי גישה פנימיים נגישים
 • מעלונים בבריכות
 • קולרים לשתייה מונגשים
 • דלפק מזנון מונגש
 • חניית נכים
 • כניסה נגישה
 • שירותי נכים
 • אמצעי עזר לכבדי שמיעה

חנייה

נא להקפיד על סדרי החניה ולא לחסום דרכי גישה. החברים מתבקשים לכבד מקום החניה לנכים.