תקציר ידיעות ונהלים

כרטיסי מנוי

 • חובה להציג כרטיס מנוי בכניסה לצורך ביטוח.
 • כרטיסי המנוי הינם רב-שנתיים והם מחודשים אוטומטית עם חידוש ההרשמה.
 • במידה ואבד כרטיס המנוי - פנה למשרד. הנפקת כרטיס חדש כרוכה.

אורחים

 • החברים רשאים לרכוש לאורחיהם כרטיסיות כניסה במזומן/בצ'קים/כ. אשראי. הכרטיסיות בכמות מוגבלת וע"פ הנהלים שפורסמו.
 • כל אורח, כולל תינוקות מגיל שנה חייבים בכרטיס. שהיית האורחים מוגבלת לבריכות ולמדשאות בלבד.
 • אין האורחים רשאים להיכנס לחדר הכושר ולשאר המתקנים ולהשתתף בפעילויות המתקיימות במרכז.
 • האורחים רשאים להיכנס בלווי מנוי בלבד !!!

גניבות/אבידות

 • אין הנהלת המרכז אחראית לגניבה, לאובדן או נזק כלשהוא לרכוש המנויים.
 • אין תחליף לשמירה אישית על החפצים.
 • אנא הימנעו מלהגיע למרכז עם חפצים יקרי-ערך.
 • המקום מצולם 24 שעות.

סגירת מקלחות בסופו של יום

 • בחדר הכושר - 30 דקות לפני מועד סגירת המרכז.
 • מקלחות כלליות - 15 דקות לפני מועד סגירת המרכז.
 • סאונות - 30 דקות לפני מועד סגירת המרכז.

דמי רישום

דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של הפסקת חברות בכל צורה שהיא בין אם החבר עזב מרצונו או שהורחק עקב בעיות משמעת.

פרסום- חל איסור מוחלט לפרסם בשטח המרכז הודעות מכל סוג שהוא ללא אישור מנהל המרכז.

מחליקים למיניהם

חל איסור מוחלט לנוע בשטח המרכז במחליקים למיניהם: רולר-בלייד, סקייט בורד, גלגליות, אופניים, קורקינט.

דברי מאכל

חל איסור על הכנסת כלי זכוכית לשטח המרכז ובריכות השחייה. פיצוחים למיניהם אסורים בכל שטח המרכז.

בעלי-חיים

אין להכניס בעלי חיים לשטח המרכז.

חל איסור מוחלט על עישון בכל שטח המרכז

חנייה

נא להקפיד על סדרי החניה ולא לחסום דרכי גישה. החברים מתבקשים לכבד מקום החניה לנכים.