שעות פתיחה - מועדון כושר

להלן שעות הפתיחה בחודשים נובמבר-אפריל

שעות פתיחה:12:00 - 21:45
שעות פתיחה:06:00 - 12:00
שעות פתיחה:11:00 - 19:45
שעות פתיחה:06:00 - 17:00
שעות פתיחה:07:00 - 17:00
שעות פתיחה:12:00 - 21:45
שעות פתיחה:06:00 - 12:00
שעות פתיחה:11:00 - 19:45
שעות פתיחה:06:00 - 18:00
שעות פתיחה:07:00 - 18:00
שעות פתיחה:12:00 - 21:45
שעות פתיחה:06:00 - 12:00
שעות פתיחה:11:00 - 19:45
שעות פתיחה:06:00 - 17:00
שעות פתיחה:07:00 - 17:00
שעות פתיחה:12:00 - 21:45
שעות פתיחה:06:00 - 12:00
שעות פתיחה:13:00 - 21:45
שעות פתיחה:06:00 - 16:45
שעות פתיחה:07:00 - 16:45