תנאי הרשמה

 • תשלום בעת ההרשמה - במשרד.
 • למשלמים במזומן - 3% הנחה.
 • התשלום ב-10 תשלומים לנרשמים לכל השנה בלבד. לנרשמים לחורף ב-5 תשלומים.
 • המחאות ירשמו לפקודת: מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ.
 • כל ההמחאות הדחויות ימסרו למשרד ביום ההרשמה.
 • התשלום בכרטיסי אשראי בכפוף לתקנון חברות האשראי.
 • כרטיסי האשראי: דיינרס ואמריקאן אקספרס לא יכובדו
 • הנחות ינתנו בהתאם לקריטריונים לזכאים (ראה קריטריונים להנחות).
 • אין כפל הנחות, למעט הנחת מזומן והנחת מנוי ללא שבת/חג.
 • כל ההנחות הן מהמחיר המלא.
 • הנחת מזומן והנחת מנוי ללא שבת/חג היא מהמחיר בפועל.
 • יש להציג בהרשמה תעודת זהות (לחברים חדשים) וכל תעודה או אישור המזכה בהנחה!

הפסקת חברות

הפסקת חברות במרכז הנופש תתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן

הקפאת מנוי

 • בקשת הקפאה תוגש בכתב ומראש לפני תחילת תקופת ההקפאה.
 • בקשת ההקפאה לא תתאפשר בדיעבד.
 • בקשה שתוגש בדיעבד לא תאושר!

הקפאת מנוי מעל תקופה של 3 חודשים

 • הנהלת מרכז הנופש תאפשר בקשת הקפאה רק במקרים חריגים בהודעה בכתב ומראש בלבד!
 • הקפאה תתאפשר פעם אחת בלבד בתקופת המנוי.
 • לצורך הקפאה ידרשו אישורים מתאימים בצרוף מכתב מפורט ובאישור המנכ"ל.
 • לא תתאפשר הקפאה בדיעבד, בשום מקרה. במנוי זוגי ומשפחתי תתבצע הקפאת מנוי מלאה של שני בני הזוג במנוי זוגי ובמקרה של משפחה של כל המשפחה.
 • אין הקפאה של אחד מבני הזוג או אחד מבני המשפחה!
 • בעלי רכב המקפיאים מנוי חייבים בהחזרת תוית הרכב למשרד.