תנאי הרשמה

 • תשלום בעת ההרשמה - במשרד.
 • למשלמים במזומן - 3% הנחה.
 • התשלום ב-10 תשלומים לנרשמים לכל השנה בלבד. לנרשמים לחורף ב-5 תשלומים.
 • המחאות ירשמו לפקודת: מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ.
 • כל ההמחאות הדחויות ימסרו למשרד ביום ההרשמה.
 • התשלום בכרטיסי אשראי בכפוף לתקנון חברות האשראי.
 • כרטיסי האשראי: דיינרס ואמריקאן אקספרס לא יכובדו
 • הנחות ינתנו בהתאם לקריטריונים לזכאים (ראה קריטריונים להנחות) עבור מנוי שנתי.
 • אין כפל הנחות, למעט הנחת מזומן והנחת מנוי ללא שבת/חג.
 • כל ההנחות הן מהמחיר המלא.
 • הנחת מזומן והנחת מנוי ללא שבת/חג היא מהמחיר בפועל.
 • יש להציג בהרשמה תעודת זהות (לחברים חדשים) וכל תעודה או אישור המזכה בהנחה!
 • קרטריונים להנחה עבור רכישת מנוי שנתי:

10% הנחה

מנוי ימי חול ללא שבת וחג. מנוי שקיבל הנחה אחרת, זכאי ל5% הנחה נוספת

20% הנחה

מנויים ותיקים מעל 5 שנים

גמלאי חוץ

ספקים / קבלנים שעובדים עם המכון

עולה חדש עד 3 שנים

וועדי עובדים, היי-טק, כוחות בטחון וסטודנטים

חייל משוחרר עד 3 שנים

25% הנחה

נכה צהל מעל 25% נכות

אזרח נכה מעל 50%

בני נוער בגיל 13-18 - מנוי יחיד

יועצים מדעיים במכון

בוגרי מדרשת פיינברג

תושבי שכונת המדע, נווה גד, אזורי ויצמן

30% הנחה

ניצולי שואה

נכד עובד מכון

צוות ויצ"ו מכון

40% הנחה

ילדי עובד מכון

חייל בשירות חובה - מנוי יחיד

הורה בודד של מנוי חוץ שנתי 

רווק/ה בגילאי 26-30 שלהוריו מנוי שנתי במרכז

הורים של עובד מכון בתנאי שלעובד מנוי שנתי

עובדי חברת האבטחה במכון

הפסקת חברות

הפסקת חברות במרכז הנופש תתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן

הקפאת מנוי

 • בקשת הקפאה תוגש בכתב ומראש לפני תחילת תקופת ההקפאה.
 • בקשת ההקפאה לא תתאפשר בדיעבד.
 • בקשה שתוגש בדיעבד לא תאושר!

הקפאת מנוי מעל תקופה של 3 חודשים

 • הנהלת מרכז הנופש תאפשר בקשת הקפאה רק במקרים חריגים בהודעה בכתב ומראש בלבד!
 • הקפאה תתאפשר פעם אחת בלבד בתקופת המנוי.
 • לצורך הקפאה ידרשו אישורים מתאימים בצרוף מכתב מפורט ובאישור המנכ"ל.
 • לא תתאפשר הקפאה בדיעבד, בשום מקרה. במנוי זוגי ומשפחתי תתבצע הקפאת מנוי מלאה של שני בני הזוג במנוי זוגי ובמקרה של משפחה של כל המשפחה.
 • אין הקפאה של אחד מבני הזוג או אחד מבני המשפחה!
 • בעלי רכב המקפיאים מנוי חייבים בהחזרת תוית הרכב למשרד.