הזמנת מגרש טניס

בימי ראשון בין השעות 08:00-12:00 ניתן להזמין מגרשים לימים א'-ה' לשעתיים בלבד ולא באותו היום.

בנוסף, בכל יום בתנאי והמנוי אינו רשום אפשר להירשם לאותו היום בלבד! (שעה אחת)

בימי חמישי בין השעות 08:00-12:00 ניתן להזמין מגרשים לשישי- שבת לשעה בשישי ולשעה בשבת.

במידה והמנוי אינו רשום ניתן לרשום ביום שישי לשעה ביום שישי וביום שבת לשעה ביום שבת.

מנוי שהזמין מגרש, אך איחר ב- 15 דקות - מאבד את זכותו לשימוש במגרש והמגרש יועבר לזכות הקופץ הראשון עליו עד תום השעה שהוזמנה
(במקרה כזה עדיפות ראשונה לאלה שלא שיחקו כלל לפני כן באותו מגרש או מגרשים אחרים).

המשחקים במגרשי הטניס הם על פי תקנון המרכז בלבד!