בריכה מקורה

לבריכה המקורה 5 מסלולים. שחיה חופשית שחיה במסלולים וכו׳.

 • שעות: 06:00-12:00

  מסלולי שחיה עבור המרכז סגור

 • שעות: 12:00-13:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 13:00-20:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 20:00-21:00

  2 מסלולי שחיה עבור שיעורי TI

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-12:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 12:00-14:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 14:00-15:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה נפרדת לנשים

 • שעות: 15:00-17:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 17:00-18:00

  2 מסלולי שחיה עבור טריאתלון

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 18:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-10:30

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:30-11:15

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 11:15-15:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 15:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 19:00-21:00

  2 מסלולי שחיה עבור שיעורי TI

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-10:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:00-11:00

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

 • שעות: 11:00-13:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 13:00-20:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 20:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-09:30

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 09:30-10:30

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

 • שעות: 10:30-15:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 15:00-20:00

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

 • שעות: 20:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה נפרדת לנשים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-12:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 12:00-14:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 14:00-17:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 07:00-10:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:00-15:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 15:00-17:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-12:00

  מסלולי שחיה עבור המרכז סגור

 • שעות: 12:00-13:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 13:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 19:00-21:00

  2 מסלולי שחיה עבור שיעורי TI

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-12:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 12:00-13:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 13:00-14:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה נפרדת לנשים

 • שעות: 14:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 19:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-10:30

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:30-11:15

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 11:15-14:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 14:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 19:00-21:00

  2 מסלולי שחיה עבור שיעורי TI

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-10:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:00-11:00

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 11:00-13:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 13:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 19:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-10:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:00-11:00

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 11:00-14:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 14:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 19:00-20:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 20:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה נפרדת לנשים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-12:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 12:00-14:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 14:00-18:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 07:00-10:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:00-15:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 15:00-18:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-12:00

  מסלולי שחיה עבור המרכז סגור

 • שעות: 12:00-13:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 13:00-20:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 20:00-21:00

  2 מסלולי שחיה עבור שיעורי TI

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-12:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 12:00-14:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 14:00-15:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה נפרדת לנשים

 • שעות: 15:00-17:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 17:00-18:00

  2 מסלולי שחיה עבור טריאתלון

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 18:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-09:30

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 09:30-10:15

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:15-15:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 15:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 19:00-20:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 20:00-21:00

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-09:30

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 09:30-10:15

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:15-13:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 13:00-20:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 20:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-09:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 09:00-09:45

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 09:45-15:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 15:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 19:00-20:00

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  3 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 20:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה נפרדת לנשים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-12:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 12:00-14:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 14:00-17:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 07:00-10:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 10:00-15:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 15:00-17:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-12:00

  מסלולי שחיה עבור המרכז סגור

 • שעות: 12:00-13:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 13:00-20:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  2 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 20:00-21:00

  1 מסלולי שחיה עבור שיעורי TI

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-12:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 12:00-14:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 14:00-15:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה נפרדת לנשים

 • שעות: 15:00-21:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-10:30

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 10:30-11:15

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  2 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 11:15-15:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 15:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  2 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 19:00-20:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שיעורי TI

 • שעות: 20:00-21:00

  1 מסלולי שחיה עבור שיעורי TI

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-10:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 10:00-10:45

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  2 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 10:45-13:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 13:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  2 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 19:00-20:00

  2 מסלולי שחיה עבור טריאתלון

  2 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 20:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-09:30

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 09:30-10:15

  2 מסלולי שחיה עבור התעמלות במים

  2 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 10:15-15:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 15:00-19:00

  2 מסלולי שחיה עבור חוגי שחיה

  2 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 19:00-20:00

  2 מסלולי שחיה עבור טריאתלון

  2 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 20:00-21:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה נפרדת לנשים

 • שעות: 06:00-08:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

 • שעות: 08:00-12:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 12:00-14:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 14:00-16:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 07:00-10:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 10:00-15:00

  4 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים

  1 מסלולי שחיה עבור שחיה חופשית

 • שעות: 15:00-16:00

  5 מסלולי שחיה עבור שחיה במסלולים