שעות פתיחה של מרכז הנופש

מרכז הנופש פתוח כל השנה לפי הפירוט הבא: 

להלן שעות הפתיחה

שעות פתיחה:12:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 18:00
שעות פתיחה:07:00 - 18:00
שעות פתיחה:12:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 19:00
שעות פתיחה:07:00 - 19:00
שעות פתיחה:12:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 19:00
שעות פתיחה:07:00 - 19:00
שעות פתיחה:12:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 18:00
שעות פתיחה:07:00 - 18:00
שעות פתיחה:12:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 22:00
שעות פתיחה:06:00 - 17:00
שעות פתיחה:07:00 - 17:00

במועדים הבאים מרכז הנופש יהיה סגור:

 • בערב ראש השנה משעה 16:00
 • ליל הסדר (ערב פסח) משעה 16:00
 • בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה יסגר המרכז בשעה 18:00
 • ביום הזיכרון לשואה והגבורה המרכז סגור כל היום
 • בערב יום הזכרון לחללי צה"ל יסגר המרכז משעה 18:00
 • ביום הזכרון לחללי צה"ל המרכז סגור כל היום
 • בערב חג השבועות יסגר המרכז בשעה 18:00 
 • בערב תשעה באב יסגר המרכז בשעה 18:00
 • בתשעה באב המרכז סגור כל היום
 • בערב יום כיפור יסגר המרכז בשעה 11:00
 • ביום כיפור המרכז סגור כל היום

המרכז שומר לעצמו את הזכות לסגור את המרכז או חלקו - עקב תקלות טכניות או סיבה אחרת וזאת גם ללא הודעה מוקדמת.