כרטיסיות לאורחים

ניתן לרכוש עד 2 כרטיסיות של 10 ניקובים במחיר  550 ש"ח כ"א
או עד 4 כרטיסיות של 5 ניקובים במחיר  275 ש"ח כ"א.
או כרטיס חד פעמים לאורח בליווי המארח במחיר 60 ש"ח כ"א.

על הכרטיסיה חלות ההגבלות בהתאם לרשום בה:
בחודשים יוני, יולי ואוגוסט, בשבתות וחגים משעה 7:00 עד 13:00, 2 ניקובים או 2 כרטיסים לכל אורח.

ביתר חודשי השנה - ניקוב אחד.אורח חייב בתשלום מגיל שנה ומעלה.
כרטיסיות שירכשו בקיץ כוחן יפה לעונת החורף.

כרטיסיה/כרטיס אינם מקנים שימוש בחדר הכושר המיועד למנויים בלבד!
אורח יוכל להתארח במרכז בליווי המארח בלבד!
המארח ידאג שהאורח ינהג עפ"י כללי המרכז!