לוחות זמניים בריכה מקורה - מאי יוני ספטמבר אוקטובר

מאי, יוני, ספטמבר ואוקטובר

יום

פירוט שעות

 

 

 

 

יום ראשון

06:00-12:00

המרכז סגור

12:00-13:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

13:00-20:00

חוגי שחיה

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

20:00-21:00

שיעורי TI

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

 

 

 

 

 

 

 

 

יום שני

06:00-08:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

08:00-12:00

שחיה במסלולים

שחיה חופשית

4 מסלולים

1 מסלול

12:00-14:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

14:00-15:00

רחצה נפרדת – נשים

כל הבריכה

15:00-17:00

שחיה במסלולים

שחיה חופשית

4 מסלולים

1 מסלול

17:00-18:00

טריאתלון

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

18:00-20:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

20:00-21:00

התעמלות במים

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

 

 

 

 

 

 

יום שלישי

06:00-08:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

08:00-09:30

שחיה במסלולים

שחיה חופשית

4 מסלולים

1 מסלול

09:30-10:15

התעמלות במים

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

10:15-15:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

15:00-19:00

חוגי שחיה

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

19:00-20:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

20:00-21:00

התעמלות במים

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

 

 

 

 

 

 

יום רביעי

06:00-08:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

08:00-09:30

שחיה במסלולים

שחיה חופשית

4 מסלולים

1 מסלול

09:30-10:15

התעמלות במים

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

10:15-13:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

13:00-20:00

חוגי שחיה

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

20:00-21:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

 

 

 

 

 

 

 

יום חמישי

06:00-08:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

08:00-09:00

שחיה במסלולים

שחיה חופשית

4 מסלולים

1 מסלול

09:00-09:45

התעמלות במים

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

09:45-15:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

15:00-19:00

חוגי שחיה

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

19:00-20:00

התעמלות במים

שחיה במסלולים

2 מסלולים

3 מסלולים

20:00-21:00

רחצה נפרדת – נשים

כל הבריכה

 

 

 

יום שישי

06:00-08:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

08:00-12:00

שחיה במסלולים

שחיה חופשית

4 מסלולים

1 מסלול

12:00-14:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

14:00-17:00

שחיה במסלולים

שחיה חופשית

4 מסלולים

1 מסלול

 

 

יום שבת

07:00-10:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה

10:00-15:00

שחיה במסלולים

שחיה חופשית

4 מסלולים

1 מסלול

15:00-17:00

שחיה במסלולים

כל הבריכה