תנאי הרשמה

 • תשלום בעת ההרשמה - במשרד.
 • למשלמים במזומן  -3% הנחה.
 • התשלום ב-10 תשלומים לנרשמים לכל השנה בלבד. לנרשמים לחורף ב-5 תשלומים.
 • המחאות ירשמו לפקודת: מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ.
 • כל ההמחאות הדחויות ימסרו למשרד ביום ההרשמה.
 • התשלום בכרטיסי אשראי בכפוף לתקנון חברות האשראי.
 • כרטיסי האשראי: דיינרס ואמריקאן אקספרס לא יכובדו
 • הנחות ינתנו בהתאם לקריטריונים לזכאים (ראה קריטריונים להנחות).
 • אין כפל הנחות, למעט הנחת מזומן והנחת מנוי ללא שבת/חג.
 • כל ההנחות הן מהמחיר המלא.
 • הנחת מזומן והנחת מנוי ללא שבת/חג היא מהמחיר בפועל.
 • יש להציג בהרשמה תעודת זהות (לחברים חדשים) וכל תעודה או אישור המזכה בהנחה!

 

הפסקת חברות:

הפסקת חברות במרכז הנופש תתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן

הקפאת מנוי:
 

בקשת הקפאה תוגש בכתב ומראש לפני תחילת תקופת ההקפאה.
בקשת ההקפאה לא תתאפשר בדיעבד.
בקשה שתוגש בדיעבד לא תאושר!

הקפאת מנוי מעל תקופה של 3 חודשים:

 הנהלת מרכז הנופש תאפשר בקשת הקפאה רק במקרים חריגים בהודעה בכתב 
ומראש בלבד! הקפאה תתאפשר פעם אחת בלבד בתקופת המנוי. לצורך הקפאה ידרשו אישורים מתאימים בצרוף מכתב מפורט ובאישור המנכ"ל. לא תתאפשר הקפאה בדיעבד, בשום מקרה. במנוי זוגי ומשפחתי תתבצע הקפאת מנוי מלאה של שני בני הזוג במנוי זוגי ובמקרה של משפחה של כל המשפחה. אין הקפאה של אחד מבני הזוג או אחד מבני המשפחה! בעלי רכב המקפיאים מנוי חייבים בהחזרת תוית הרכב למשרד.