תוכניות חוגים ותנאי הרשמה

חברים יקרים!

 1. החוגים במרכז הנופש ממשיכים בפעילותם.
 2. החוגים מתקיימים באולם הספורט אשר במרכז הנופש
  • חוגי השחייה – בבריכה הגדולה או המקורה
  • חוגי הטניס – במגרש מספר 6
  • חוג הכדורגל – במגרש הדשא ולסירוגין במגרש 1
 3. בערבי חג, שבתות וחגים (כולל חול המועד ) וכך בחודשים יולי ואוגוסט , לא מתקיימת פעילות חוגית .
 4. חוגי השחייה יסיימו את פעילותם השנתית בסוף חודש מאי , כל שאר החוגים יסיימו את פעילותם בחודש יוני ,  ויפעלו מחדש בספטמבר .
 5. החוגים מיועדים לחברי מרכז הנופש , לעובדי המכון שאינם חברים במרכז.
 6. עדיפות בקבלה לחברי מרכז הנופש.
 7. לפני תחילת הפעילות רצוי לעבור בדיקה רפואית , במידה וקיימת בעיה כלשהי , רצוי לידע ולהתייעץ עם המדריכות .
 8. תלבושת ונעלי ספורט נדרשים מהמשתתפים בחוגים .
 9. מי שאינו מנוי במרכז ומשתתף בחוגים חייב להציג כרטיס משתתף בחוג בפני השוער בכניסה למרכז באופו קבוע בבואו לחוג , בעת ההרשמה יש לצרף תמונה עבור הכרטיס.

ההרשמה לחוגים, דמי הרשמה ודמי השתתפות

מנוי במרכז הנופש(עובד מכון או חבר חוץ במרכז) -
ישלם רק דמי השתתפות בחוג – בסך 180-200 ש"ח לחודש . דמי השתתפות לחוג ישולמו לפקודת המדריך בהמחאות חודשיות , אשר ימסרו למדריך ביום התחלת הפעילות עבור כל שנה (כולל המחאות דחויות )
*עבור חוג השחיה התשלום הוא 220 ש"ח לחודש. התשלום מתבצע במשרד בתחילת העונה

עובד מכון שאינו מנוי במרכז הנופש – ישלם עבור השתתפות בחוג:

 1. דמי השתתפות בחוג – 180-200 ש"ח לחודש לפקודת המדריך .
 2. דמי הרשמה – 40 ש"ח לחודש לפקודת מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ

התשלומים יעשו בהמחאות חודשיות (אשר כולן ימסרו למדריך ביום התחלת הפעילות בחוג) .
*עבור חוג השחיה התשלום הוא 260 ש"ח לחודש. התשלום מתבצע במשרד בתחילת העונה

אורחים – אנשי חוץ שאינם עובדי מכון או מנויים במרכז הנופש- על בסיס מקום פנוי בחוגים ובאישור מנהל מרכז הנופש .

 1. דמי השתתפות בחוג -180-200 ש"ח לפקודת המדריך .
 2. דמי הרשמה 100 ש"ח לחודש – לפקודת מרכז הנופש.

*עבור חוג השחיה התשלום הוא 340 ש"ח לחודש. התשלום מתבצע במשרד בתחילת העונה
 

התשלום - התשלום יתבצע 1 או ב-15 לכל חודש, ע"פ תיאום עם המדריך בחוג. עבור התשלומים יקבל המשתתף קבלה מהמדריך ומהמשרד.
הפסקת פעילות בחוג - ניתן להפסיק את הפעילות בחוג בהודעה מראש למדריך ולקבל חזרה את יתרת ההמחאות ששולמו עבור החוג (בהתאם לחוק הגנת הצרכן). הסדר זה יהיה בתוקף עד חג הפסח. לאחר החג אין אפשרות לקבל החזר כספי למי שמפסיק פעילות בחוג מכל סיבה שהיא .
חוג שחיה - ההשתתפות הפעילות מותנת ברישום והסדרת התשלומים מראש , לכל השנה.
משתתף אורח ראשי להיות מלווה ע"י מבוגר אחד ללא תשלום (למשך השיעור בלבד) . הילד הלומד פטור מתשלום נוסף.
ביטול פעילות - ניתן להפסיק את הפעילות בחוג בהודעה מראש ובכתב. הביטול יכנס לתוקפו מהחודש העוקב.
חוג שחיה שנתי - ניתן לבטל עד ה- 01 בחודש דצמבר, לאחר מועד זה ינתן החזר כספי של 50% מהיתרה לתשלום, הסדר זה יהיה בתוקף עד ה- 01 לחודש מרץ,אחריו לא ינתן החזר כלל.
קורס שחיה - הפסקת השתתפות בקורס מכל סיבה שהיא (כולל מחלה) אינה מזכה בהחזר התשלום או חלקו.
לחוגים הבאים - התשלום מתבצע במשרד מרכז הנופש: חוגי שחיה ילדים ובוגרים .
ההמחאות – לפקודת מיזמי רווחה ופיתוח( מכון ויצמן)  בע"מ

הנהלת מרכז הנופש רשאית לשנות את מחירי החוגים בהודעיה מראש למשתתפי החוגים במידה שיחולו שינויים בתכניה יפורסמו הפרטים באתר מרכז הנופש

כל החוגים הפועלים בין השעות 8:00-16:30 אינם מיועדים לעובדי המכון אלא לבני משפחותיהם , למנויי החוץ ולגמלאים.