המשחקים במגרש הכדורגל עפ"י תיאום עם מנהל המרכז.

תכנית פעילות - מגרש כדורגל דשא

יום ראשון:    סגור לצורך השקייה וטיפול בדשא

יום שני:     
כדורגל  - 20:00-18:00
               כדורגל  - 22:00-20:00

יום שלישי:  כדורגל - 15:00 - 18:00
                          18:00 - 20:00

יום רביעי :  סגור לצורך השקייה וטיפול בדשא

יום חמישי:  
כדורגל  - 20:00-18:00
              כדורגל  - 22:00-20:00

יום שישי:  סגור לצורך השקייה וטיפול בדשא

יום שבת:  בתיאום עם מנהל המרכזתכנית פעילות - מגרש כדורסל  (מגרש מס' 1)

יום ראשון:   20:00-18:00 מגרש פתוח לפעילות חופשית 

                          
יום שני:      20:00-18:00 חופשי
               21:30-20:00 כדורסל - בוגרים (קבוצה סגורה)

יום שלישי:   18:00-16:00 כדורסל 
               21:30-18:00 קט רגל - נוער

יום רביעי:   20:00-18:00 - מגרש פתוח לפעילות חופשית.
              20.00 - 21.30 כדורסל


יום חמישי:  18:00 - 20:00 כדורסל - נוער 
              20:00 - 21:30  כדורסל -  בוגרים (קבוצה סגורה).

יום שישי:   16:30-15:00 חופשי
יום שבת:   17:00-08:00  חופשי

 

קבוצות מאורגנות המעוניינות לקבל מגרש, יוכלו לעשות כן בתאום עם מנהל המרכז,
בתנאי שכל חברי הקבוצה מנויים במרכז!
בחודשים יולי, אוגוסט יתכנו שינויים בתכנית הפעילות (התכנית תפורסם על לוח
המודעות).
לוחות הזמנים הנ"ל ניתנים לשינוי בהתאם לדרישות החברים.