המשחקים במגרש הכדורגל עפ"י תיאום מראש במשרד המרכז.

תכנית פעילות - מגרש כדורגל דשא

יום ראשון:    סגור לצורך השקייה וטיפול בדשא

יום שני:     
כדורגל  - 20:00-18:00
               כדורגל  - 22:00-20:00

יום שלישי:  כדורגל - 15:00 - 18:00
                          18:00 - 20:00

יום רביעי :  סגור לצורך השקייה וטיפול בדשא

יום חמישי:  
כדורגל  - 20:00-18:00
              כדורגל  - 22:00-20:00

יום שישי:  סגור לצורך השקייה וטיפול בדשא

יום שבת:  בתיאום עם מנהל המרכזתכנית פעילות - מגרש כדורסל  (מגרש מס' 1)

יום ראשון:   20:00-18:00 מגרש פתוח לפעילות חופשית 

                          
יום שני:      20:00-18:00 חופשי
               21:30-20:00 כדורסל - בוגרים (קבוצה סגורה)

יום שלישי:   18:00-16:00 כדורסל 
               21:30-18:00 קט רגל - נוער

יום רביעי:   20:00-18:00 - מגרש פתוח לפעילות חופשית.
              20.00 - 21.30 כדורסל


יום חמישי:  18:00 - 20:00 כדורסל - נוער 
              20:00 - 21:30  כדורסל -  בוגרים (קבוצה סגורה).

יום שישי:   16:30-15:00 חופשי
יום שבת:   17:00-08:00  חופשי

 

קבוצות מאורגנות המעוניינות לקבל מגרש, יוכלו לעשות כן בתאום עם משרד המרכז,

בחודשים יולי, אוגוסט יתכנו שינויים בתכנית הפעילות ( השינויים יתפרסמו באתר המרכז).
לוחות הזמנים הנ"ל ניתנים לשינוי בהתאם לדרישות החברים.