החלה פעילות חוגים לעונת 2019-2020

לפרטים נוספים ראו תפריט -חוגים- תוכנית חוגים 2019-2020