מרכז הנופש סגור ב ט' באב

ביום ראשון ה 11/10/2019

ט' באב מרכז הנופש יהיה סגור במשך כל היום