חברים יקרים

מזנון הבריכה בחודשים נובמבר-אפריל 

יהיה סגור בימים שני וחמישי