חדש במרכז הנופש

חוג ריקודים למבוגרים

חוג טניס שולחן 

לפרטים ראה בפעילוית במרכז הנופש