ביום חמישי ה 6/9/2018 

יתקיים במרכז הנופש יום הסטודנט

המרכז יסגר ביום זה בשעה 15:00

 הבריכות יסגרו בשעה 14:30

חדר הכושר יסגר בשעה 14:55

ביום חמישי ה 13/9/2016 יתקיים במרכז הנופש  אירוע של ועד העובדים

המרכז ישסר ביום זה בשעה 17:00 

הבריכות יסגרו ב 16:30

חדר הכושר יסגר ב 16:55