במהלך חודש יוני בריכת הקיץ תהיה פתוחה באמצע השבוע  עד לשעה 19:00